اخذ گواهی مالیاتی تا شهریور ۱۳۹۹ نیاز نمی باشد

از جمله مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در پی شیوع ویروس کرونا

اخذ گواهی مالیاتی تا شهریور ۱۳۹۹ نیاز نمی باشد

از تکالیف مالیاتی اشخاص برابر ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، اخذ گواهی مالیاتی هنگام صدور ، تمدید یا تجدید پروانه کسب یا کار بوده است فلذا با توجه به شرایط جدید حاکم بر کشور و متعاقب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ، صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد بود.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha