بخشنامه شماره ۱۵۳۳۲/ ۲۰۰ مورخ ۲۹/ ۸/ ۹۲

ارزش افزوده خدمات حمل و نقل دریایی بار / بخشنامه شماره ۱۵۳۳۲/ ۲۰۰ مورخ ۲۹/ ۸/ ۹۲

معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه ، بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود .

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha