دادنامه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۰ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha