درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۴ و شرط برخورداری از معافیت مالیاتی

درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي در سال 1394 و شرط برخورداري از معافيت مالياتي

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي خبر داد: شرط برخورداري از معافيت مالياتي، ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي است.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: مودياني که مطابق قانون مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا پايان تيرماه، از کليه معافيت ها و بخشودگي جرايم قانوني محروم مي شوند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي، با اشاره به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 93، گفت: اشخاصي که براساس اعلام سازمان امور مالياتي کشور و طبق قانون مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي مي باشند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعيين شده، از کليه معافيت ها و بخشودگي جريمه هاي مقرر قانوني محروم مي شوند و سازمان امور مالياتي کشور علاقمند است موديان محترم مالياتي با اقدام به موقع مشمول جريمه نشوند.
وي همچنين در خصوص سقف معافيت مالياتي پايه در سال 93 نيز گفت: در سال 93، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي تا مبلغ 12 ميليون تومان از پرداخت ماليات معاف بوده که اين رقم براي سال 94 به مبلغ 13 ميليون و 800 هزار تومان افزايش يافته است.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha