مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان: پایان سالجاری; مهلت استفاده از بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش

مدیرکل امور مایاتی استان کردستان خبر داد: مودیان مالیاتی دارای بدهی در استان، تا پایان سال مهلت دارند تا از بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی علیرضا الوندی با اشاره تکریم مودیان محترم مالیاتی اظهار داشت: در صورت پرداخت اصل بدهی های مالیاتی تا پایان سالجاری، صد درصد جرایم مالیاتی قابل بخشش تمامی مودیان (اعم از عملکرد، حقوق، تکلیفی و ارزش افزوده و ماده ۱۶۹) قابل بخشودگی می باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: قابل ذکر است در صورت عدم پرداخت بدهی، بررسی تقاضای بخشودگی در سال آینده تابع ضوابط جدید خواهد بود.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha