مقدمه حسابداری صنعتی

معرفی و مقدمه حسابداری صنعتی کارایان

مقدمه

زادگاه این سیستم ها از نظر تئوری و یا منطق طرز کار، بر پایه تئوری های به کار رفته در سیستم های پالایشگاه آبادان و گروندیک آلمان بوده است، که با کاربری های شرکت ایران دیزل موتور تبریز (ایدم) و شرکت پارس الکتریک تهران کاملا انطباق داده شده است و کماکان به ایشان خدمت می دهد.
لازم به ذكر است که اقدام به جایگزین نمودن نرم افزارهاي ما توسط چند تهیه کننده صاحب نام صنعت نرم افزار با عدم موفقیت روبرو شده است و خدمات ایشان کفایت جواب گوئی به نیازهای صنایع تولیدی را نداشته و مجبور به ترک صحنه اجرا گردیدند.
این واقعه گویای این است که بسیاری از توانائی های این مجموعه انحصاری می باشد.
همچنين گفتني است عملكرد این مجموعه توسط تيم (سهامداران دیملر بنز) نیز مورد تائيد قرار گرفته است.
یاد آور می شود که بخش مربوط به مواد اولیه این سیستم در شرکت های ساخت و صنعت – پارس کالری نیز نصب شده و با اطلاعات واقعی شرکت های عمده ای مثل سرما آفرین – پارس متال – ارج – ایران خودرو دیزل (خاور) – محور خودر و صنایع چوبی به صورت موازی با سیستم های جاری آن ها به صورت آزمایشی به کار گرفته شده و علاوه بر لحاظ نمودن فرایندهای خاص آن ها، برتری خود را به اثبات رسانیده است.
ما مي دانيم تولید چيست و چگونه اداره می شود، همچنین قيمت تمام شده چگونه به دست مي آيد.
چون متخصصين ما و کاربران آن دانش مربوطه را در طی بيست سال گذشته جمع آوري كرده و منطق عملکرد مربوطه را به نرم افزار تبدیل نموده اند.
در مدتی كه این سیستم ها ارائه خدمت مي كنند بسياري نكات ظريف و پنهان اجراي عمليات به صورت کاربردی تر در آن ها لحاظ شده است، و در بخش هائی از فرآیندها، سیستم ها آن چنان با مهارت عمل می نمایند که می توان آن را سیستم خبره به حساب آورد.
هر چه بر کیفیت افزوده شود، هزینه ها کاهش می یابند و مشتریان، کار تبلیغات را به عهده می گیرند و هر چه کنترل های داخلی شرکت مکانیزه تر و خبره تر باشد از هدر رفت سود جلوگیری می شود.
هر چند موضوع کیفیت مورد بحث ما نیست ولی از آن جائی که دلیل بقاء موسسه می شود، تا بتوان از چگونگی اداره امور صحبت کرد از نظر اهمیت در درجه نخست قرار دارد.

 • منظور از اعمال کنترل های داخلی، وجود سیستمی است که بتواند اطلاعات مختلف را با یکدیگر کنترل نموده و در صورت بروز هر گونه انحراف یا غیر واقعی بودن اطلاعات، ارقام آن را آشکار سازد، و این هدف با به کار گیری روش های نظارت بر گردش اطلاعات داخلی شرکت قابل دستیابی خواهد بود و این اقدامات بدین معنی خواهد بود، که کسی نتواند اطلاعات غیر واقعی وارد سیستم نماید.
 • موضوع فوق از نظر صاحبان و یا سهامداران و حتی مدیران اجرائی بسیار با اهمیت است که با اطمینان به قابل اثبات بودن ارقام، به فعالیت خود ادامه دهند.

این دو فرآیند باعث واکنش زنجیره ای مربوط به افزایش حجم فروش و کاهش هزینه ها و یا بهبود بهره وری سرمایه می شود، که امکان انجام تحقیقات برای محصول بهتر و با قیمت مناسب تر را فراهم می آورد.
در همین راستا ما با ارئه نرم افزارهای خبره خود، با بهینه نمودن عملیات و ایجاد امکانات زیر، می توانیم شما را در مسیر موفقیت بیشتر یاری نمائیم.

برخی از امکانات و مزایای به کارگیری محصولات این شرکت به شرح زیر می باشند:

 • سفارشات اقتصادی تر مواد و قطعات که باعث هزینه کمتر مربوط به خواب سرمایه و یا کاهش هزینه مالی می گردد.
 • ایجاد نظم در کار خرید یا تولید قطعات و کاهش وقفه های تولید و برای افزایش راندمان تولید.
 • کنترل مقدار خریدها با مقادیر مصرف شده مواد و قطعات در تولیدات و تطابق آن با تولید و فروش محصولات که به مفهوم اعمال کنترل های داخلی بر گردش مواد و نقدینگی منطبق می باشد.
 • محاسبه راندمان تولید هر مرکز برای حصول اطمینان از بهره وری مناسب از نیروی انسانی و یا پرداخت پاداش افزایش تولید.
 • کنترل مقدار ضایعات مواد با استاندارهای پارت لیست و شناسائی مقادیر انحرافات غیر طبیعی برای پیگیری علت ایجاد آن جهت کاهش ضایعات.
 • شناسائی اقلام مازاد و یا غیر قابل مصرف در تولیدات آتی (یا راکد) به منظور اقدام برای کاهش آن ها و صرفه جوئی در خواب سرمایه با آزاد سازی فضای انبارها.
 • محاسبه ارزش ریالی و ارزی مواد اولیه و نیروی انسانی مورد نیاز برنامه تولید آتی برای پیش بینی یا بودجه.
 • برآورد مبالغ نیازهای مالی شرکت برای مقاطع ماهیانه، جهت خرید کسری مواد و قطعاتی مورد نیاز تولید (بر اساس استاندارد مصرف مواد ”پارت لیست محصولات” و بر پایه برنامه تولیدات).
 • محاسبه هزینه های جذب نشده خطوط تولید از طریق تعیین راندمان نیروی انسانی و با مقایسه نرخ هزینه های استهلاکات ماشین ها و ساختمان ها با ارقام سنوات قبل.
 • محاسبه قیمت تمام شده دقیق تر برای عرضه و رقابت اقتصادی تر محصول در بازار.
 • دسته بندی و تفکیک هزینه های هر مرکز به اقلام هزینه (جمع کردن هزینه های همگون) جهت کنترل راحت تر نوسانات هزینه ها و رسیدگی به علت آن ها.

یادآوری می کنیم که هر چه تولیدات شما متنوع تر بوده و از قطعات و مواد بیشتری تشکیل شده و یا مراحل کاری متعددتری داشته باشد توانائی های این سیستم ها چشمگیرتر خواهد بود.

مبانی و منطق به کار گرفته شده در مجموعه نرم افزارها

تئوری یا اسکلت بندی به کار رفته در این سیستم ها بر اساس فرضیه SBU (هر مرکز هزینه، یک شرکت است) و تولیدات هر مرکز محصول آن مرکز تلقی می گردند شکل گرفته است.
به همین خاطر به منظور امکان کنترل جذب مواد در تولیدات و شناسائی هزینه های هر نوع فعالیت و انتقال منطقی ارزش آن ها به قیمت تمام شده تولیدات، تعریف کد مراکز هزینه برای ایستگاه هائی که فرایند عملیات مشابه دارند و یا از تکنولوژی همسانی استفاده می کنند الزامی است.
روش قیمت گذاری مبنای کار سیستم میانگین موزون است كه برای تولیدات انبوده مناسب ترین روش می باشد.
برخلاف سیستم های دیگر که دستمزد و سربار جذب شده که برای محصولات نهائی و کالای در جریان ساخت و انبار کالای نیمه ساخته از روش تبدیل آن ها به آحاد محاسبه می کنند. در این سیستم برای هر قطعه تولیدی، قیمت تمام شده مواد برای مواد اولیه، قیمت تمام شده دستمزد و سربار محاسبه شده و ارقام مذکور در سیستم انبار ثبت می شود، به همین خاطر نیازی به داشتن انبار کالای نیمه ساخته نیست.
به عبارت دیگر برای هر قطعه دو نرخ در سیستم انبار نگاهداری می شود و عملا هر قطعه نیمه ساخته نیز یک جنس شناخته می شود و به همین دلیل قطعات ساخته شده را می توان در هر انباری نگاهداری نمود.
به عبارت دیگر سیستم قیمت تمام شده، هزینه های تولید هر قطعه را از حاصل ضرب زمان نفر و زمان ماشین صرف شده در نرخ ساعتی هر کدام را محاسبه کرده و در سیستم انبار همان طوری که نرخ مواد را نگاه می دارد نرخ دستمزد و سربار قطعات را نیز ثبت می کند.
به همین دلیل دیگر نیازی به شناسائی اقلام نیمه ساخته و توزیع دستمزد دوره جاری به آن ها نمی باشد. در نتیجه نگاهداری آن ها در انبار جداگانه ای به نام انبار کالای نیمه ساخته هیچ ضرورتی ندارد.
این روش مزایای بسیاری دارد، مثلا می توان قطعات نیمه ساخته را به عنوان محصول به فروش رسانید.
برای امکان پذیر نمودن محاسبات مذکور لازم است، سیستم های برنامه ریزی تولید و تسهیم هزینه های مراکز و BOM (یا لیست استاندارد اقلام تشکیل دهنده محصولات)، به صورت تفکیک شده برای هر مرکز هزینه سازنده شکل داده شوند و هر قطعه نیمه ساخته یک کد مستقل داشته باشند.
در این مجموعه سیستمی به نام ”قیمت گذاری استاندارد” وجود دارد که برای محاسبات بودجه و یا محاسبه قیمت تمام شده روز (در زمان بروز تغییرات نرخ ارز یا تورم قیمت ها لازم می شود) مورد استفاده قرار می گیرد.
در این سیستم نرخ های مواد اولیه از سوابق خرید و نرخ دستمزد و سربار قطعات از نرخ های دوره قبل هر مرکز هزینه با امکان تعریف درصد تورم آتی و زمان استاندارد نفر و ماشین استفاده می کند.
از آن جائی که در بعضی از صنایع هزینه ابزار در قیمت تمام شده سهم عمده ای دارد. به همین خاطر سیستم پارت لیست دو شاخه مربوط به مواد مصرفی و ابزار مصرفی را جداگانه پوشش می دهد و قیمت تمام شده تولیدات برحسب مصرف واقعی هر مورد محاسبه می گردد. یاد آور می شود که در سیستم های دیگر موجود در بازار مصرف ابزار به صورت نرخ میانگین سربار هر مرکز هزینه در زمان ساخت قطعه محاسبه شده و در قیمت تمام شده آن ها منظور می شود.
حداکثر طول مجاز برای حروف کدینگ موجودی ها 14 رقم است و شکل نمایشی آن ها 18 رقم در نظر گرفته شده است.
این سیستم برای تنظیم صورت حساب قیمت تمام شده از قیمت تمام شده واقعی استفاده می کند. لذا می توان برای تحرکات داخلی مواد اولیه و قطعات به صورت دوره ای سند مالی صادره نمود.
یادآور می شود که در این سیستم، میزان انحرافات مصرف مواد اولیه بر اساس مقدار فیزیکی جذب هر ماده اولیه (یعنی حواله های صادره برای هر قطعه) محاسبه می شود و انحرافات مصرف مورد پیگیری قرار گرفته و تعیین تکلیف می شوند. در نتیجه هیچ گونه انحراف مصرفی برای جذب مواد اولیه در مقایسه با صادره انبارها ایجاد نمی شود.
به یاد داشته باشید که در سیستم های استاندارد در مقاطع میان دوره ای همیشه اسناد تائید نشده ای وجود دارند که این امر باعث بروز خطای مضاعف در محاسبات ارزش موجودی ها می شود.
ولی در این سیستم قبل از شروع محاسبات، جا افتادگی اسناد کنترل گردیده و ضمنا موجودی تولیدات هرخط برای مقاطع میان دوره ای شمارش خواهد شد. اما موجودی در جریان ساخت در میان دوره به صورت خودکار محاسبه می شود و در پایان سال، مواد اولیه نیز برای کنترل واقعی جذب، تمامی موجودی های در جریان شمارش می شوند.

برنامه های تکمیلی

سیستم های ما در حال تکمیل است تا بتواند محصولات با آپشن های مختلف را از نظر سفارشات و تولید و قیمت تمام شده پشتیبانی نماید. برای مثال خودرو با انواع رادیو یا رینک – با کولر یا بدون آن و … .
برای مثال: بخش کنترل ابزار مصرفی در تولید، برای صنایعی که هزینه ابزار در آن ها رقمی قابل توجه می باشد، تخصیص هزینه ابزار به قطعات و محصولات به جای این که این هزینه ها از طریق سربار و به طور یکنواخت به محصولات تخصیص داده شود.
یادآور می شود که پوشش این حالت در سیستم موجود در بازار به صورت دستی و با کمک نرم افزارهائی مانند اکسل اداره می شود.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما