تسهیم هزینه ها

از آنجائیکه این سیتم نیز بسیار ناشناخته است واکثر شرکتها با استفاده از سیستم اکسل به طریقی از شر آن خلاص میشوند لذا معرفی آن در این گزارش بیشتر  با شرح چگونگی چشم پوشی از خدماتی که میتوان از این سیستم دریافت نمود نرم افزار مربوطه معرفی میشود.

در بسیاری از سیستم های دفتر داری یا مالی  سعی میشود که انواع هزینه های مربوط به تولید – اداری وتشکیلاتی  – فروش و مالی  در حین صدور سند مالی تعیین شود وجمع این هزینه ها در تراز های مالی قابل مشاهده باشد.

ولی متاسفانه موضوع به این سادگی نیست برای مثال هزینه های آب – برق – سوخت  – اهدائی کارکنان – رستوران – تعمیرات  – وکلیه دوایر ستادی  و را نمی توان در حین صدور سند به  دسته بندی های  اشاره شده تقسیم نمود و نیاز به تسهیم هزینه ها  حتی از این نظر ضروری است .

تازه موضوع به همین جا ختم نمی شود ، یعنی اینکه علاوه بر محاسبه نرخ دستمزد وسربار دوایر تولیدی که مورد نیاز برای محاسبه  این مقوله در ارزش گذاری موجودی ها  میباشد .

چناچه سیستم تسهیم بتواند  نرخ مراکز تولیدی را به ریز قلم هزینه  با ذکر منشاء هزینه ارائه نماید.

با مشاهده  ریز نرخها  ومقایسه آن با سنوات قبل براحتی  خطاهای صدور سند مالی ویا منطق تسهیم وهمچنین ظرفیت های بلا استفاده دوایر خدماتی وستادی را میتوان تخمین زد

برای مثال وقتی مشاهده شود که هزینه برق منتقل شده از اموراداری بسیار بالاست معلوم میشود که کد مرکز هزینه مربوط به سندمال برق غلط بوده ودر نتیجه مبنای تسهیم ان نیز صادق نبوده است ویا  وقتی مشاهده شود که نرخ هزینه های دریافتی از استلاک ساختمان دوبرابر سال قبل شده است به این مفهوم است که بخش از سالن بلا استفاده بوده است .

این سیستم در بستن حسابهای صنعتی  بیش از ۱۵ سال مورد تکمیل قرار گرفته است و بسیاری از توانائی های آن در حد اختراع میباشد .که شرح آن در این مختصر نمی کنجد ولی به طور فشرده عملیات آن در زیر شرح داده میشود.

منوی تعیین کننده دهنده ها وگیرنده ها کاملا قابل رویت بوده ومانند برنامه های نوشته شده با اکسل گیج کننده نیست.

معمولا مبناهای تسهیم در سیستم های متعارف عبارتند از  نفر – ساعت – درصد ارئه خدمت یا مساحت میباشد . درحالیکه  این مبنا ها برای اصلاح هزینه های کارکنان که بدون درج در کارت زنی در دوایری کارکرده اند ولی هزینه آنها در دوایر دیگری ثبت شده است ویا وقتی اتقال هزینهای جذب نشده  استهلاکات را به هزینه های جذب نشده   کفایت نمی کند. 

(موضوع  بالا از محاسبه راندمان کار کرد دوایر تولیدی  ویا مقایسه نرخ هزینها با دوره قبل بخوبی مشخص میشود.)

و برای تمامی این حالات  در این سیستم راه حل کنجانیده شده است.

سیستم تسهیم  نرخ مراکز را به ریزدهندگان سربار وبر حسب قلم هزینه  ارائه  می کند که درحقیقت خوراک اولیه سیستم ABC مبیباشد .

در این سیستم نرخ دستمزد وسربار مراکز به تفکیک برای هر ساعت کار نفر ویا ماشین جداگانه ارائه  میشود که این امر باعث جلوگیری از ارزان به نظر رسیدن کارهای ماشینی وگران محاسبه شدن کارهای دستی میباشد یعنی سیستم به دقت اکتیو بیس کاستینگ نزدیک تر میشود.

با توجه به گرانتر شدن تجهیزات وماشین آلات تولید نکته فوق بسیار با اهمین میباشد و بهمین دلیل انجام  کار ماشینی ودستی در یک مرکز مشکلی ایجاد نمی کند.

ضمنا  با توجه به اطلاعات موجود در سیستم می توان هزینه ثابت و متغیر شرکت را با دقت بالائی  ارائه نمود.

در خاتمه چون این سیستم توسط کابران خبره حسابداری صنعتی بکار گرفته شده است بسیاری از تاکتیک های گروه بندی هزینه ها ویا موضوعات حسابداری درآن ضبط شده است که حتی در کارهای غیر مکانیزه نیز ارزنده میباشد

در ضمن خروجی یا گزارشات این سیستم بسیار ،تهیه صورتهای مالی را تسهیل کرده وهمچنین از نظر مدیریت بر هزینه ها بسیار راهگشا می باشد .

 

*********************************************************

البته جای این بحث در توضیح سیستم تسهیم است اما بدلیل اهمیت بطور خلاصه در این مبحث نیز به آن اشاره میشود.  از آنجائیکه پیاده سازی قیمت تمام شده به روش ABC زیاد موفق نبوده ونتایج با انحرافات زیادی روبرو میگردد. بهمین خاطر در اکثر صنایه تولیدی از روش نرخ میانگین دستمزد وسربار مراکز هزینه و روش جذب مرحله ائی ،قیمت تمام شده را محاسبه میکنند.

اشکال این روش مواقعی بروز میکند که بین زمان ساخت ماشین وزمان ساخت نفر توازن برقرار نشود (مثلا اپراتور یک ماشین چند نفر باشند وبعکس ) یا اینکه نسبت زمان ساخت نفر وماشین برای همه تولیدات یکسان نباشد (برای مثال یکه قطعه تزریق نیاز به کار دستی اضافه برکار ماشین دارد وقطعه دیگر ندارد) . که در این اینگونه موارد چنانچه هرکدام از زمان ساختها به تنهائی مبنا قرار بگیرند ، محاسبه قیمت تمام شده با انحراف موجه خواهد شد .

راه این قضیه این است که هزینه های یک مرکز را به دو دسته کلی تقسیم کنیم  ۱- دستمزد پرسنلی مستقیم و سربار پرسنلی غیر مستقیم  ۲- هزینه پرسنلی وسربار ماشین .   در اینصورت  در تسهیم نیز از دو مبنا مجزا برا ی نرخ هر مرکز بدست می آید ومتعاقب آن هم قیمت تمام شده برای کار دستی وکار ماشینی محاسبه خواهد گردید.

قصد از این توضیحات طولانی  این بود که میبایست در سیستم اموال نیز تمهیداتی اندیشیده شود که این هزینه ها در هم ادغام نشوند و سیستم ما اینکار را انجام میدهد.

 

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما