برچسب: ابطال بخشنامه

ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲/۲۱۱/ ۳۳۶۸ ۱ شهریور , ۱۳۹۶ ۰ تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۴۵۳/۹۴ شماره دادنامه: ۴۳۳ موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲/۲۱۱/ ۳۳۶۸ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha