برچسب: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ تاریخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۲۳/ ۵/ ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ تاریخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش‌کار : شرکت ... موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha