برچسب: حق بیمه سهم

جدول تغییرات ۵ ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما (ارقام به تومان) سال حداقل‌دستمزد سهم‌کارفرما سهم‌کارگر کل‌پرداختی ۱۳۹۰ ۳۳۰۳۰۰ ۷۵۹۶۹ ۲۳۱۲۱ ۹۹۰۹۰ ۱۳۹۱ ۳۸۹۷۰۰ ۸۹۶۳۱ ۲۷۲۷۹ ۱۱۶۹۱۰ ۱۳۹۲ ۴۸۷۱۲۵ ۱۱۲۰۳۸ ۳۴۰۹۸ ۱۴۶۱۳۶ ۱۳۹۳ ۶۰۸۹۰۰ ۱۴۰۰۴۷ ۴۲۶۲۳ ۱۸۲۶۷۰ ۱۳۹۴ ۷۱۲۴۲۵ ۱۶۳۸۵۷ ۴۹۸۶۹ ۲۱۳۷۲۷

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha