برچسب: دلایل علی الراس شدن

۱- ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم ۲- بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یاگزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم ۳- در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد منظور از غیر قابل رسیدگی بودن : یعنی دفاتر مورد قبول هستنند اماهزینه ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha