برچسب: سخت و زیان آور

منظور از نوع الف و ب در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟ به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو ... ادامه مطلب
منظور از نوع الف و ب در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟ به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو ... ادامه مطلب
مفاهیم مشاغل سخت و زیان آور آسيب كشنده يا غيركشندهاي است كه به سبب اعمال ناايمن در محيط كار براي شاغل ايجاد ميشود. حدود تماس شغلي با عوامل زيان آور محيط كار شاخص تعيين كننده حدود مجاز براي ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور و مخاطرات محيط كار است. شغل سخت و زيان آور شغلي ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha