برچسب: ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقی

برابر ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بخشوده می‌شود.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha