برچسب: مالیات برارث چگونه دریافت می‌شود؟

مالیات_بر_ارث چگونه دریافت می‌شود؟ اگر در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، وراث یا نماینده قانونی موظفند ظرف ۶ ماه از تاریخ فوت، به سازمان مالیاتی مراجعه و صورت اموال و بدهی‌های وی را گزارش دهند. مالیات بر ارث مانند سایر منابع مالیاتی بر اساس قانون مالیات های مستقیم ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha