آموزش حسابداری صنعتی

اشتغال به کار بازنشستگان مجاز است یا ممنوع 1⃣ سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده (٩) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مدعیست مقررات جاری تامین اجتماعی, به متقاضیان جدید بازنشستگی ، افرادی که قبلاً بازنشسته شده اند و نیز کارفرمایانی که این قبیل افراد را بکار گمارده اند ... ادامه مطلب
رابطه انواع هزینه ها - بخش هفتم درس اول آموزش حسابداری صنعتی تا کنون دو نوع طبقه بندی هزینه ها تشریح شده است: هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم و هزینه های ثابت و هزینه های ... ادامه مطلب
دامنه مربوط – بخش ششم درس اول آموزش حسابداری صنعتی مقصود از دامنه مربوط دامنه ای است که در آن محدوده رابطه ای خاص بین هزینه و عامل هزینه بر قرار است. معمولا در یک محدوده زمانی ... ادامه مطلب
الگوی رفتار هزینه : هزینه های ثابت و متغیر – بخش پنجم درس اول آموزش حسابداری صنعتی دو الگوی اصلی رفتار هزینه تشریح می شود که در بسیاری از سیستم های حسابداری وجود دارد هزینه های متغیر ... ادامه مطلب
هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم - بخش چهارم درس اول آموزش حسابداری صنعتی ردیابی و تخصیص هزینه ها هزینه مستقیم یک موضوع هزینه، هزینه ای است که با موضوع هزینه مرتبط است و با ... ادامه مطلب
مفاهیم کلی هزینه، انباشت و تسهیم - بخش سوم درس اول آموزش حسابداری صنعتی مفاهیم کلی هزینه موضوع هزینه حسابداران هزینه را از دست دادن منابع برای دستیابی به هدفی خاص، تعریف می کنند. ... ادامه مطلب
کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست؟ - بخش دوم درس اول آموزش حسابداری صنعتی گاهی تصور می‌شود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می‌باشد هرچند شاید مشهورترین کاربرد آن در ... ادامه مطلب
هدف های اصلی سیستم های حسابداری - بخش اول درس اول آموزش حسابداری صنعتی در اغلب سازمانها، سیستم حسابداری اساسی ترین و قابل اعتماد ترین سیستم اطلاعات کمی است. در این سیستم برای پنج هدف کلی زیر ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha