روش محاسبه حقوق ودستمزد و روش تعدیل ماهانه

۱-     جایگاه ، وظیفه ، محدوده و چارچوب حقوق و دستمزد :

طبق روال و عرف موجود ، کلیه عملیات ، هزینه ها و درآمدهای تجاری شرکت باید در حسابداری و دفاتر شرکت درج و منعکس شود . وقایعی و رخدادهای تجاری یک شرکت به دو صورت اتفاق می افتند :

۱-      ریالی : برخی اتفاقات خودشان بصورت مبلغی اتفاق می افتند مثلا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پول دریافت میکنیم یا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت میکنیم . این اتفاقات نیاز به ارزیابی ندارند و مبلغ اتفاق افتاده عینا در حسابها درج میشود.

۲-      غیر ریالی : برخی اتفاقات بصورت غیر ریالی اتفاق می افتند مثلا یک دستگاه مانیتور برای شرکت خریداری میشود . یک دستگاه مانیتور در حسابها و دفاتر قابل ثبت نیست . این نوع اتفاقات باید تبدیل به ریال شده و معادل ریالی آنها در حسابداری ثبت شود .

تمامی وقایع تجاری شرکت باید در سیستم حسابداری درج شود . حال اگر وقایعی که اتفاق می افتند غیر ریالی باشند ، باید تبدیل به ریال شوند و در حسابداری منظور شوند . اینجا جایی که وظیفه سیستمهای جانبی حسابداری مشخص میشود . سیستمهای جانبی حسابداری مانند انبار ، دارایی ثابت ، فروش و … همه وظیفه دارند یک سری اطلاعات غیر ریالی را دریافت ، ثبت و مدیریت کنند و سپس معادل ریالی آن را به حسابداری گزارش (تحت عنوان سند حسابداری) گزارش کنند . مثلا سیستم انبار حساب تعدادی ورود ، خروج ، مصرف و موجودی کالاها را در شرکت نگهداری میکند و سپس طبق روش قیمت گذاری که برایش تعریف میشود ، این اقلام تعدادی را به مبلغ تبدیل کرده و به حسابداری گزارش میکند .

سیستم حقوق و دستمزد هم یکی از سیستمهای جانبی حسابداری است . یکی از وقایعی که در شرکت اتفاق می‌افتند ، کاری است که نیروی انسانی شرکت برای تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت انجام میدهد . مثلا یک تکنسین شرکت برای تعمیر یک دستگاه ، ۲ ساعت وقت صرف میکند . به ازای این خدمت انجام شده برای مشتری ، در سیستم فروش فاکتور ثبت میشود و مبلغ آن در حسابداری به عنوان درآمد شناسایی میشود . مبلغ مواد و قطعات مصرف شده برای تعمیر هم به عنوان هزینه مواد مصرفی توسط انبار شناسایی محاسبه شده و به حسابداری گزارش میشود . حال باید معادل ساعات صرف شده توسط کارمند برای این کار هم شناسایی شود تا بتوان فهمید که انجام این خدمت برای شرکت چقدر سود داشته است . این وظیفه سیستم حقوق و دستمزد است که کارکرد را به ریال تبدیل کند .

به عبارت دیگر ، کارکنان برای شرکت بصورت واحدهای زمانی (روزانه یا ساعتی) یا حتی واحدهای غیر زمانی (متر یا مترمربعی) کار میکنند . این کارکردها هر چه باشند بصورت غیر ریالی انجام میشوند . وظیفه حقوق و دستمزد این است که این کارکردهای غیر ریالی را به ریال تبدیل کند . در این راه هر چیزی را که برای محاسبه احتیاج دارد را در خود نگهداری میکند مانند میزان کارکردی که باید به ریال تبدیل شود (اطلاعات ماهانه) ، مبنای تبدیل کارکرد به ریال (حکم یا قرارداد) ، مواردی که باید به ریال تبدیت شوند (عوامل) ، فرمول های تبدیل کارکرد به ریال (فرمول عوامل) و … . همچنین اگر مواردی در خارج از حیطه حقوق و دستمزد اتفاق می افتند ولی بر روی پرداختی بابت حقوق و دستمزد به شخص تاثیر دارند (مانند مساعده ، علی الحساب ، وام و …) باید به نحوی اطلاعات این موارد وارد سیستم حقوق شود تا در محاسبات دخالت داده شود .

نکته مهم در مورد حقوق و دستمزد ، شناختن محدوده و مرز این سیستم است . سیستم حقوق دو مرز و محدوده دارد که علی رغم تصور برخی افراد ، این موارد در چارچوب حقوق و دستمزد نمی‌گنجد :

۱-      کارکردها و اطلاعات ماهانه

۲-      حکم یا قرارداد

کارکردها و اطلاعات ماهانه مواردی هستند که حقوق باید آنها را به ریال تبدیل کند ولی اینکه چگونه و از کجا محاسبه شده‌اند ، نحوه محاسبه آنها چگونه بوده و چه مواردی برای تعیین آنها در نظر گرفته شده هیچ ربطی به حقوق ندارد . این موارد باید در سیستم کنترل تردد ، سیستم کارکرد یا سیستم کارت ساعت در نظر گرفته شوند . به عبارتی برای سیستم حقوق مهم نیست که از کجا و چگونه شما تصمیم گرفته اید که یک شخص ۲۵ روز کارکرد داشته و ۱۰ ساعت اضافه کاری دارد و این اعداد را شما از کجا آورده اید . شما این اعداد را وارد حقوق کرده اید و حقوق هم همین اعداد را به ریال تبدیل میکند . حال ممکن است برای تعیین همین اعداد ، شما دم و دستگاه و تجهیزات و سازمان پیچیده ای داشته باشید که کارکردهای پرسنل را بر اساس تردد و ورود خروج آنها محاسبه کند و در نهایت عدد به دست آمده بابت کارکرد را به شما گزارش کند .

حکم یا قرارداد مواردی هستند که حقوق باید آنها را کارکردها را بر اساس آنها به ریال تبدیل کند ولی اینکه چگونه و از کجا محاسبه شده‌اند ، نحوه محاسبه آنها چگونه بوده و چه مواردی برای تعیین آنها در نظر گرفته شده هیچ ربطی به حقوق ندارد . این موارد باید در سیستم کارگزینی یا سیستم مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شوند . به عبارتی برای سیستم حقوق مهم نیست که از کجا و چگونه شما تصمیم گرفته اید که به یک شخص ماهی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و یا مثلا ساعتی ۸۰٫۰۰۰ ریال پرداخت کنید . ممکن است شما محاسبات پیچیده ای بر اساس سوایق شخص ، قانون کار ، قانون طبقه بندی مشاغل ، قانون استخدام کشوری و … انجام داده باشید تا در نهایت به این نتیچه رسیده باشید که مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حقوق به این فرد پرداخت کنید ولی حقوق و دستمزد هیچ نقشی در تعیین این مبلغ ندارد و فقط از عدد به دست آمده برای محاسبات استفاده میکند .

۲-     ساختار حقوق و دستمزد :

هر حقوق و دستمزد فارغ از اینکه سیستم همکاران سیستم باشد یا نباشد یا حتی اینکه سیستمی وجود نداشته باشد و محاسبات آن دستی انجام شود ، دارای ساختار زیر است :

۲-۱-            اطلاعات پایه سازمانی

۲-۱-۱-   مراکز هزینه

۲-۱-۲-   محل های خدمت

۲-۱-۳-   واحدهای سازمانی

۲-۱-۴-   پست

۲-۱-۵-   شغل

۲-۱-۶-   انواع استخدام

۲-۱-۷-   سازمانها و شعب

۲-۱-۸- عوامل حقوقی و نحوه محاسبه آنها

۲-۲-            اطلاعات پایه فردی

۲-۲-۱-   اطلاعات شناسنامه ای

۲-۲-۲-   تحصیلات

۲-۲-۳-   سوابق کاری

۲-۲-۴- بستگان و افراد تحت تکفل

۲-۲-۵- شماره حساب بانکی

۲-۲-۶- وضعیت نظام وظیفه

۲-۲-۷- اطلاعات و سوابق بیمه

۲-۳-            اطلاعات پایه پرسنلی

۲-۳-۱-   اطلاعات غیر ریالی استخدام (شغل فرد ، مرکز هزینه فرد و …)

۲-۳-۲-   اطلاعات ریالی استخدام (مبالغ حکمی فرد)

۲-۳-۳-   سایر اطلاعات (تحت پوشش سازمان بودن فرد ، معافیت های فرد از بیمه و مالیات و …)

۲-۴-            اطلاعات ماهانه و دوره ای

۲-۴-۱-   اطلاعات کارکرد ماهانه

۲-۴-۲-   اطلاعات مرخصی استفاده شده و مانده مرخصی

۲-۴-۳-   اطلاعات وام های پرداخت شده و مانده وام ها

۲-۵-            محاسبات

۲-۵-۱-   حقوق ماهانه

۲-۵-۲-   پرداخت عیدی و ذخیره عیدی

۲-۵-۳-   بازخرید سنوات و ذخیره سنوات

۲-۵-۴-   بازخرید مرخصی و ذخیره مرخصی

۲-۵-۵-   تسویه حساب

۲-۶-            گزارش ها

۲-۶-۱- گزارش های عرفی : فیش حقوق ، لیست حقوق ، لیست پرداخت حقوق ، دیسکت بانک ، سند حسابداری حقوق و …

۲-۶-۲- گزارش های قانونی : لیست بیمه ، دیسکت بیمه ، لیست مالیات ، دیسکت مالیات و …

۲-۶-۳- گزارش های دوره ای ، مدیریتی یا حسابرسی

 

 

۲-۱-          اطلاعات پایه سازمانی

این اطلاعات ، ساختار و طبقه بندی سازمان را از جهات مختلف مشخص میکنند . دقت داشته باشید که این اطلاعات فارغ از پرسنل و افراد شاغل در سازمان است . در واقع مشخص میکند که این قسمتها و این تقسیم بندی در سازمان وجود دارد حالا یا این طبقات تعریف شده در حال حاضر احراز کننده دارند یا ندارند .

۲-۱-۱-   مراکز هزینه : محل و دلیل وقوع هزینه از نظر حسابداری است . (مالی ، اداری ، تولید و …)

۲-۱-۲-   محل خدمت : محل فیزیکی خدمت پرسنل است . (دفتر تهران ، کارخانه شیراز و …)

۲-۱-۳-   واحد سازمانی : ساختار اداری سازمان را مشخص میکند . ( امور مالی ، امور اداری و …)

۲-۱-۴-   پست : جایگاه کاری افراد در سازمان است . ( کارمند اداری ، حسابدار و …)

۲-۱-۵-   شغل : کاری را که افراد انجام میدهند مشخص میکند ( مسئول روابط عمومی ، مسئول تنخواه ، مسئول دریافت و پرداخت ، مسئول صدور سند و …)

۲-۱-۶-   انواع استخدام : مدل های مختلف پرداخت موجود در سازمان را مشخص میکند و هر استخدام عوامی دارد که با استخدام دیگر متفاوت است. مثلا پرسنل که استخدام رسمی هستند دارای کارکرد عادی ، حقوق پایه ، اضافه کاری ، سنوات ، عیدی و … هستند و افرادی که استخدام ساعتی هستند کارکرد ساعتی و مزد ساعتی دریافت میکنند . فردی که رسمی است ، مزد ساعتی ندارند و فردی که ساعتی است ، اضافه کاری ندارد و مدل پرداخت این دو با هم فرق میکند . همچنین اگر عوامل مشابه هم داشته باشند ، فرمول آنها متفاوت است مثلا هم رسمی و هم ساعتی مالیات دارند ولی مالیات رسمی بر اساس جدول مالیاتی محاسبه میشود ولی مالیات ساعتی ۵% است .

مثلا دو نفر حسابدار را در نظر بگیرید که یکی شغلش مسئول بودجه و برنامه ریزی است و یکی دیگر مسئول صدور سند ، محل خدمت یکی در دفتر مرکزی است و دیگری در کارخانه ، نوع استخدام یکی ساعتی است و دیگری رسمی ، مرکز هزینه هر دو مرکز هزینه مالی است و هزینه حقوقی که به آنها پرداخت میشود به حساب مرکز هزینه مالی ثبت میشود ولی یکی در واحد سازمانی حسابداری صنعتی است و دیگری در امور مالی .

۲-۱-۷-   سازمانها و شعب :

سازمانها : برخی از عوامل حقوق و دستمزد فقط باید برای افرادی حساب شوند که مشمول مقررات خاصی بشوند مثلا عوامل بیمه تامین اجتماعی فقط برای کسانی محاسبه میشود که مشمول مقررات تامین اجتماعی بشوند و حق عضویت تعاونی مصرف فقط از کسانی کسر میشود مشمول مقررات تعاونی مصرف باشند (عضو تعاونی مصرف باشند) . به این مجموعه قوانین ، سازمان گفته میشود .

شعب : طرف حسابهایی هستند که به واسطه سازمانها با شرکت طرف حساب میشوند مثلا شرکت به واسطه حقوق و دستمزد با سازمان تامین اجتماعی مرتبط نیست بلکه شعبه ۲۲ تامین اجتماعی طرف حساب است .

۲-۱-۸-   عوامل حقوقی و نحوه محاسبه آنها : عوامل ، تک تک مواردی هستند که باید مقدار آنها محاسبه شوند یا مقدار آنها را داشته باشیم و بدست آوریم تا بتوانیم حقوق افراد را محاسبه کنیم . عوامل و نحوه محاسبه (فرمول) آنها مهمترین بحث حقوق و دستمزد است که در قسمت محاسبات در مورد آنها توضیح داده خواهد شد .

۲-۲-          اطلاعات پایه فردی

این اطلاعات ، مشخصات فردی و شناسنامه ای افراد مشغول در شرکت را مشخص میکنند . این اطلاعات فارغ از شرکت هستند و افراد فارغ از اینکه در شرکت مشغول هستند یا نیستند ، این مشخصات را دارند . از این اطلاعات در ارائه گزارشات به مراجع مربوطه مانند بیمه ، مالیات ، بانک و … استفاده میشود .

۲-۲-۱-   اطلاعات شناسنامه ای : نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و ….

۲-۲-۲-   تحصیلات : مدرک ، مقطع ، محل تحصیل و …

۲-۲-۳-   سوابق کاری

۲-۲-۴- بستگان و افراد تحت تکفل

۲-۲-۵- شماره حساب بانکی

۲-۲-۶- وضعیت نظام وظیفه

۲-۲-۷- اطلاعات و سوابق بیمه

۲-۳-          اطلاعات پایه پرسنلی

این اطلاعات ،ترکیبی از اطلاعات سازمانی و فردی است و وضعیت استخدامی شخص را در شرکت مشخص میکند . در این قسمت مشخص میشود که فردی با مشخصات فردی ذکر شده ، چه جایگاهی از سازمان را بدست آورده است و مثلا رضا محمودی با نام پدر محمد و شماره شناسنامه ۱۷۲۶ و … در کدام مرکز هزینه ، کدام محل خدمت ، چه شغل و چه پستی با چه مبلغی فعالیت میکند . معمولا این اطلاعات توسط حکم یا قرارداد مشخص میشوند . هر حکم یا قرارداد شامل سه قسمت است :

۲-۳-۱-   اطلاعات غیر ریالی استخدام : اطلاعاتی هستند که وضعیت استخدامی شخص در سازمان را مشخص میکنند مانند تاریخ استخدام ، مرکز هزینه ، نوع استخدام ، پست ، شغل ، واحد سازمانی و …

۲-۳-۲-   اطلاعات ریالی استخدام : مبالغ عوامل که بطور ثابت برای فرد محاسبه میشوند را تعیین میکند

۲-۳-۳-   سایر اطلاعات : وضعیت شخص را از قبیل تحت پوشش سازمان و شعبه خاصی بودن یا مشمول معافیتهای خاصی بودن مشخص میکنند.

۲-۴-          اطلاعات ماهانه و دوره ای

اینها اطلاعات و اتفاقاتی هستند که در محیط کاری اتفاق می افتند و روی حقوق و دستمزدی که به فرد پرداخت میشود تاثیر دارند . مثلا کارکرد ، ساعات اضافه کاری ، تعداد روزهای ماموریت ، مساعده و علی الحساب دریافت شده ، قسط وام های دریافت شده و … .

۲-۴-۱-   اطلاعات کارکرد ماهانه

۲-۴-۲-   اطلاعات مرخصی استفاده شده و مانده مرخصی

۲-۴-۳-   اطلاعات وام های پرداخت شده و مانده وام ها

۲-۵-          محاسبات

محاسبات به خودی خود چیزی نیست . صرفا فرآیندی است که اطلاعات پایه سازمانی ، فردی و اطلاعات ماهانه را با هم ترکیب میکند . یعنی در اطلاعات پایه گفته ایم که هر عامل چگونه محاسبه میشود ، همچنین در اطلاعات پایه فردی هم گفته ایم که این حقوق و مزایای ثابت فرد چقدر است و همچنین در اطلاعات ماهانه هم مشخص کرده ایم که این ماه چقدر کارکرده است و چه مقدار علی الحساب دریافت کرده است . حال با ترکیب اینها ، اطلاعات ماهانه بر مبنای حکم فرد بر اساس فرمولهای محاسبه عوامل ، محاسبه شده و تبدیل به ریال میشوند و در نتیجه مشخص میشود که چه مبلغی باید به فرد پرداخت شود .

۲-۵-۱-   حقوق ماهانه

۲-۵-۲-   پرداخت عیدی و ذخیره عیدی

۲-۵-۳-   بازخرید سنوات و ذخیره سنوات

۲-۵-۴-   بازخرید مرخصی و ذخیره مرخصی

۲-۵-۵-   تسویه حساب

۲-۶-          گزارش ها

هدف نهایی از حقوق و دستمزد ، تبدیل اطلاعات به ریال و پس از آن ، ارائه اطلاعات در قالب گزارش های مورد نیاز است .

۲-۶-۱- گزارش های عرفی : گزارشهایی هستند که تقریبا همه شرکتها تهیه میکنند ولی هر شرکت برای آن گزارش ، فرمت خاص خودش را دارد مانند فیش حقوق ، لیست حقوق ، لیست پرداخت حقوق ، دیسکت بانک ، سند حسابداری حقوق و …

۲-۶-۲- گزارش های قانونی : گزارشهایی هستند که همه شرکتها موظفند تهیه کنند و فرمت آن برای همه ثابت است مانند لیست بیمه ، دیسکت بیمه ، لیست مالیات ، دیسکت مالیات و …

۲-۶-۳- گزارش های دوره ای ، مدیریتی یا حسابرسی : گزارشهایی هستند که از قبل پیش بینی نشده اند و بنا به نیازهای خاص تهیه میشوند .

 

۲-۵-۱- محاسبات حقوق ماهانه :

محاسبات حقوق ماهانه ، فرآیندی است که طی آن مبلغ عواملیی که باید به فرد بابت کارکرد و عملکردی که طی ماه داشته ، محاسبه شده و مشخص میشود .

برای آشنایی با محاسبه حقوق ماهانه ابتدا نیاز است که با عوامل در حقوق آشنا شویم .

عوامل در حقوق و دستمزد به چند طبقه تقسیم میشوند : مزایا ، کسور ، تعهدات کارفرما و کارکرد .

تاثیر در هزینه کارفرما تاثیر در پرداختی به پرسنل تاثیر در پرداختی به غیر پرسنل واحد سنجش
مزایا + + بی تاثیر ریال
کسور بی تاثیر _ + ریال
تعهدات کارفرما + بی تاثیر + ریال
کارکرد بی تاثیر بی تاثیر بی تاثیر غیر ریال

 

همچنین سه نوع عامل داریم :

نوع مشخصات
حکمی بر مبنای خودشان خودشان در حکم محاسبه میشوندمقدار مبنایشان تا اطلاع ثانوی ثابت است

با کمترین مقدار کارکرد حتما به فرد پرداخت میشوند

محاسباتی بر مبنای عوامل دیگر در حکم یا بر اساس مقدار محاسبه شده عوامل دیگر محاسبه میشوندبا کارکرد های خاص محاسبه میشوند
فرم ورودی مقدارشان از قبل مشخص است و محاسبه نمیشوند

 

عوامل طبقات مزایا ، کسور و تعهدات کارفرما دارای انواع حکمی ، محاسباتی و فرم مرودی هستند ولی عوامل طبقه کارکرد فقط از نوع فرم ورودی هستند .

در روال محاسبات حقوق و دستمزد ابتدا عوامل مزایا ، سپس کسور و پس از آن عوامل تعهدات کارفرما محاسبه میشوند . در هر طبقه هم ابتدا عوامل حکمی محاسبه میشوند و سپس عوامل محاسباتی (عوامل فرم ورودی هم که نیازی به محاسبه ندارند) .


محاسبات مزایا :

ابتدا باید سراغ مزایای حکمی برویم . مزایای حکمی خود به دو دسته تقسیم میشوند :

نوع مشخصات
عوامل مزد مبنا یا مزد ثابت به دلیل پست ، شغل ، جایگاه سازمانی و سوابق فرد به وی پرداخت میشوند .بصورت روز شمار به فرد پرداخت میشوند .

هر جا نیازی به ماخذی از حکم داشته باشیم ، از این عوامل استفاده میکنیم .

عوامل انگیزشی و رفاهی به دلیل مشخصات فردی به افراد پرداخت میشوند .بصورت ماه شمار به فرد پرداخت میشوند .

هر جا نیازی به ماخذی از حکم داشته باشیم ، از این عوامل استفاده نمیکنیم .

معروفترین عوامل مزد مبنا یا مزد ثابت و نحوه محاسبه آنها عبارتند از :

حقوق پایه        =          کارکرد موثر × ( حقوق پایه در حکم ÷ ۳۰)

حق جذب         =          کارکرد موثر × ( حق جذب در حکم ÷ ۳۰)

حق سرپرستی=         کارکرد موثر × ( حق سرپرستی در حکم ÷ ۳۰)

حق مسئولیت  =          کارکرد موثر × ( حق مسئولیت در حکم ÷ ۳۰)

حق بدی آب و هوا=      کارکرد موثر × ( حق بدی آب و هوا در حکم ÷ ۳۰)

حق شیفت      =          کارکرد موثر × ( حق شیفت در حکم ÷ ۳۰)

حق سنوات      =          کارکرد موثر × ( حق سنوات در حکم ÷ ۳۰)

مزد ساعتی      =          کارکرد ساعتی × مزد ساعتی در حکم

حق الزحمه      =          کارکرد موثر × ( حق الزحمه در حکم ÷ ۳۰)

و …

معروفترین عوامل انگیزشی رفاهی و نحوه محاسبه آنها عبارتند از :

حق اولاد         =          کارکرد موثر × ( حق اولاد در حکم ÷ روزهای کامل ماه)

حق مسکن      =          کارکرد موثر × ( حق مسکن در حکم ÷ روزهای کامل ماه)

حق خواروبار    =          کارکرد موثر × ( حق خواروبار در حکم ÷ روزهای کامل ماه)

و …

“روزهای کامل ماه” عبارت است از تعداد روزهای کامل آن ماه مثلا برای فروردین ۳۱ ، برای مهر ۳۰ و برای اسفند ۲۹ روز است .

پس از مزایای حکمی ، مزایای محاسباتی محاسبه میشوند . معروفترین مزایای محاسباتی و نحوه محاسبه آنها عبارتند از :

اضافه کاری عادی        =          کارکرد اضافه کاری عادی × ( جمع عوامل مزد مبنا در حکم ÷ ۲۲۰) × ۱٫۴

اضافه کاری تعطیلی     =          کارکرد اضافه کاری تعطیلی × ( جمع عوامل مزد مبنا در حکم ÷ ۲۲۰) × ۱٫۴ × ۱٫۴

فوق العاده ماموریت     =          کارکرد ماموریت × ( جمع عوامل مزد مبنا در حکم ÷ ۳۰)

فوق العاده نوبتکاری ۱۰%        =کارکرد نوبتکاری ده درصدی × ( جمع عوامل مزد مبنا در حکم ÷ ۳۰) × ۱۰ ÷ ۱۰۰

فوق العاده نوبتکاری ۱۵%        =کارکرد نوبتکاری پانزده درصدی × ( جمع عوامل مزد مبنا در حکم ÷ ۳۰) × ۱۵ ÷ ۱۰۰

فوق العاده نوبتکاری ۲۲٫۵%     =کارکرد نوبتکاری ۲۲٫۵ درصدی × ( جمع عوامل مزد مبنا در حکم ÷ ۳۰) × ۲۲٫۵ ÷ ۱۰۰

فوق العاده نوبتکاری ۳۵%        =کارکرد نوبتکاری ۳۵ درصدی × ( جمع عوامل مزد مبنا در حکم ÷ ۳۰) × ۳۵ ÷ ۱۰۰

پاداش درصدی             =          درصد پاداش × جمع عوامل مزد مبنا در حکم ÷ ۱۰۰

ایاب و ذهاب                 =          کارکرد ایاب و ذهاب × مبلغ یک روز ایاب و ذهاب

حق غذا                       =          کارکرد حق غذا × مبلغ یک روز حق غذا

روند ماه قبل                =          مبلغ روند ماه جاری ماه قبل

و …

پس از مزایای محاسباتی ، مزایای فرم ورودی مد نظر قرار میگیرند . این مزایا هیچکدام محاسبه نمیشوند بلکه مبلغی که برای آنها تعیین شده عینا عمل میشود . معروفترین مزایای فرم ورودی عبارتند از :

پاداش نقدی

سایر مطالبات

و …

محاسبات کسور :

محاسبات کسور در ۵ مرحله انجام میشود ، ابتدا کسور حکمی ، سپس کسور محاسباتی (به جز بیمه و مالیات) ، پس از آن کسور فرم ورودی و در نهایت محاسبات بیمه تامین اجتماعی و مالیات .

ابتدا باید سراغ کسور حکمی برویم . کسور حکمی معمولا مبالغی هستند که بصورت ثابت و فیکس هر ماهه از فرد کسر میشوند . معروفترین کسور حکمی و نحوه محاسبه آنها عبارتند از :

بیمه تکمیلی سهم کارمند        =          بیمه تکمیلی سهم کارمند در حکم

حق عضویت                             =          حق عضویت در حکم

پس انداز سهم کارمند               =          پس انداز سهم کارمند در حکم

و …

پس از کسور حکمی ، کسور محاسباتی (به غیر از بیمه تامین اجتماعی و مالیات) محاسبه میشوند . معروفترین کسور و نحوه محاسبه آنها عبارتند از :

جریمه کسر کار            =          ساعات کسر کار × ( جمع عوامل مزد مبنا در حکم ÷ ۲۲۰) × ضریب جریمه کسر کار

جمع اقساط وام           =          جمع مبلغ اقساط وام های مختلفی که فرد باید در این ماه پرداخت کند

بدهی ماه قبل             =          مبلغ بدهی ماه جاری ماه قبل

و …

پس از کسور محاسباتی ، کسور فرم ورودی مد نظر قرار میگیرند . این کسور هیچکدام محاسبه نمیشوند بلکه مبلغی که برای آنها تعیین شده عینا عمل میشود . معروفترین کسور فرم ورودی عبارتند از :

مساعده

خرید از تعاونی مصرف

هزینه رستوران

هزینه استفاده از اینترنت

هزینه استفاده از امکانات ورزشی

سایر بدهی ها

و …

محاسبات بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند :

برای محاسبه بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند ، باید یکسری عوامل کمکی محاسبه شوند تا بتوانیم مبلغ بیمه سهم کارمند را بدست آوریم.

کارکرد بیمه                              =          جمع عوامل کارکردی انتخاب شده در تنظیمات با اعمال ضرایب مربوطه

جمع مزایای مشمول بیمه        =          جمع مبالغ محاسبه شده مزایای حکمی بیمه پذیر

+          جمع مبالغ محاسبه شده مزایای محاسباتی بیمه پذیر

+          جمع مبالغ مزایای فرم ورودی بیمه پذیر

سقف بیمه ماهانه                     =          کارکرد بیمه × سقف بیمه روزانه

نکته : مبلغ سقف بیمه روزانه در ابتدای هر سال توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام میشود و معمولا مبلغ آن ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه اعلام شده توسط وزارت کار در آن سال است .

ماخد بیمه تامین اجتماعی         =          Min ( سقف بیمه ماهانه; جمع مزایای مشمول بیمه)

یا به عبارت دیگر :

If سقف بیمه ماهانهجمع مزایای مشمول بیمه سقف بیمه ماهانه

ماخذ بیمه تامین اجتماعی

If سقف بیمه ماهانه> جمع مزایای مشمول بیمه جمع مزایای مشمول بیمه

 

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند=       ماخذ بیمه تامین اجتماعی × ۷%

نکته : جانبازان از بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند معاف هستند .

 

محاسبات مالیات حقوق :

برای محاسبه مالیات حقوق ، باید یکسری عوامل کمکی محاسبه شوند تا بتوانیم مبلغ مالیات را بدست آوریم.

جمع مزایای مشمول مالیات ماه جاری   =          جمع مبالغ محاسبه شده مزایای حکمی مالیات پذیر

+          جمع مبالغ محاسبه شده مزایای محاسباتی مالیات پذیر

                                                            +          جمع مبالغ مزایای فرم ورودی مالیات پذیر

جمع درآمد مشمول مالیات ماه جاری     =          جمع مزایای مشمول مالیات ماه جاری

_          بیمه تکمیلی سهم کارمند

_          بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند × ۲ ÷ ۷

_          قسط وام مسکن بانک مسکن

جمع درآمد مشمول مالیات سال            =          جمع درآمد مشمول مالیات ماه جاری

+          جمع درآمد مشمول مالیات ماه های قبل از اول سال تا ماه قبل

 

روزهای مالیات ماه جاری          =          جمع عوامل کارکردی انتخاب شده در تنظیمات با اعمال ضرایب مربوطه

روزهای مالیات سال                 =          روزهای مالیات ماه جاری

                                                +          جمع روزهای مالیات از اول سال تا پایان ماه قبل

روزهای کامل سال                   =          روزهای کامل ماه جاری

                                                +          جمع روزهای کامل ماه از اول سال تا پایان ماه قبل

ماههای مالیات سال                 =          تعداد ماههایی از اول سال تا به حال که شخص در شرکت حضور داشته

میانگین درآمد ماهانه سال تا به حال      =          ( جمع درآمد مشمول مالیات سال ÷ ماه های مالیات سال)

×

( روزهای کامل سال ÷ روزهای مالیات سال)

میانگین مالیات ماهانه سال تا به حال     =          خروجی جدول مالیات برای عامل “میانگین درآمد ماهانه سال تا بحال”

مالیات کل سال تا به حال          =          میانگین مالیات ماهانه سال تا بحال

×          ماه های مالیات سال

×          روزهای مالیات سال

÷          روزهای کامل سال

مالیات                                       =          مالیات کل سال تا بحالجمع مالیات ماه های قبل از اول سال تا بحال

نکته : محاسبات عوامل مالیات همواره از ابتدای سال تا الان محاسبه میشود مگر اینکه شخص پایان خدمت خورده و دوباره استخدام شده باشد . مثلا اگر فردی ماه ۲ از شرکت برود و ماه ۶ مجددا استخدام شود ، اطلاعات ماه ۱ و ۲ اصلا در محاسبات مالیات ماه ۶ به بعد دخالت داده نمیشود .

محاسبات مبلغ قابل پرداخت به فرد :

برای محاسبه قابل پرداخت ، باید یکسری عوامل کمکی محاسبه شوند تا بتوانیم مبلغ پرداختی را بدست آوریم.

جمع مزایا قبل از بدهی            =          جمع مبالغ محاسبه شده مزایای حکمی

+          جمع مبالغ محاسبه شده مزایای محاسباتی

                                                +          جمع مبالغ مزایای فرم ورودی

جمع کسور قبل از روند             =          جمع مبالغ محاسبه شده کسور حکمی

+          جمع مبالغ محاسبه شده کسور محاسباتی

                                                +          جمع مبالغ کسور فرم ورودی

مبلغ قابل پرداخت                     =          جمع مزایا قبل از بدهیجمع کسور قبل از روند

روند حقوق ماه جاری                 =          If مبلغ قابل پرداخت۰                Round(مبلغ قابل پرداخت)

بدهی ماه جاری                        =          If مبلغ قابل پرداخت< 0                ۱-× مبلغ قابل پرداخت

جمع کل مزایا                           =          جمع مزایا قبل از بدهی+ بدهی ماه جاری

جمع کل کسور                         =          جمع کسور قبل از روند+   روند ماه جاری

خالص پرداختی                        =          جمع کل مزایاجمع کل کسور

محاسبات تعهدات کارفرما :

ابتدا باید سراغ تعهدات کارفرمای حکمی برویم . تعهدات حکمی معمولا مبالغی هستند که بصورت ثابت و فیکس هر ماهه به ازای فرد برای کارفرما میشوند . معروفترین تعهدات حکمی و نحوه محاسبه آنها عبارتند از :

بیمه تکمیلی سهم کارفرما       =          بیمه تکمیلی سهم کارفرما در حکم

پس انداز سهم کارفرما              =          پس انداز سهم کارفرما در حکم

و …

پس از تعهدات حکمی ، تعهدات محاسباتی محاسبه میشوند . معروفترین تعهدات حکمی و نحوه محاسبه آنها عبارتند از :

بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما=     ماخذ بیمه تامین اجتماعی × ۲۰%

بیمه بیکاری                                 =     ماخذ بیمه تامین اجتماعی × ۳%

بیمه مشاغل سخت و زیان آور        =     ماخذ بیمه تامین اجتماعی × ۴%

نکته : اگر شخص از طرف بنگاه کاریابی به شرکت معرفی شده باشد ، کارفرما به ازای این شخص از بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما معاف است .

نکته : اگر شخص عضو هیئت مدیره و نیز سهامدار شرکت باشد ، کارفرما به ازای این شخص از بیمه بیکاری معاف است .

نکته :بیمه مشاغل سخت و زیان آور فقط برای افرادی محاسبه میشود که شغلشان سخت و زیان آور باشد و اگر شغل شخص سخت و زیان آور نباشد ، کارفرما به ازای این شخص از بیمه مشاغل سخت و زیان آور معاف است .

 

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha