چک لیست منتشر شده سازمان حسابرسی

چک لیست افشا صورت های مالی از استاندارد ۱ تا ۳۷ با توجه به آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ?قابل اجرا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha