زمان اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

زمان اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

به پیوست “قانون مالیات های مستقیم” مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 07/05/1394 به تائید شورای نگهبان رسیده است و در رزونامه رسمی شماره 801 مورخ 29/05/1394 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha