اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

عدم ثبت نام مجدد موديان:

فرآيند ثبت نام الکترونيکي موديان مالياتي (به صورت دو مرحله اي) براي هر مودي فقط و فقط يک نوبت انجام مي پذيرد. بنابراين آن دسته از موديان گرامي که در دو سال اخير اقدام به ثبت نام الکترونيکي نموده اند، به هيچ وجه نبايستي اقدام به ثبت نام مجدد براي همان بنگاه اقتصادي نمايند و مي توانند با استفاده از اطلاعات ثبت نام قبلي نسبت به انجام امور مالياتي الکترونيکي خود اقدام نمايند.

روش اخذ مجدد کد رهگيري مفقود شده:

آن دسته از موديان که کد رهگيري ثبت نام الکترونيکي ايشان مفقود گرديده است، مي توانند با مراجعه به بخش “ثبت نام و صدور شماره اقتصادي” سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir و با استفاده از امکان “يادآوري کد رهگيري و اطلاعات ثبت نام” نسبت به دريافت مجدد اين کد اقدام به عمل آورند.

عدم پيش ثبت نام ساير شرکاي واحدهاي شغلي مشارکتي:

آن دسته از واحدهاي شغلي (کسبي) اشخاص حقيقي که مالکيت آن به صورت مشارکتي مي باشد، در مرحله پيش ثبت نام صرفاً يکي از شرکاء (شريک اصلي) به عنوان نماينده واحد شغلي نسبت به پيش ثبت نام اقدام مي نمايد. در مرحله دوم ثبت نام الکترونيکي و پس از دريافت پاکت نام کاربري و رمز عبور، اطلاعات ساير شرکاء دريافت و در سامانه ثبت مي گردد. به ازاي هر واحد کسبي مشارکتي تنها تکميل نمودن يک اظهارنامه که در آن اطلاعات کليه شرکاء ثبت مي گردد، کافي است و شرکاء نياز به تکميل اظهارنامه انفرادي ندارند.

کد پستي ثبت نام، مربوط به محل فعاليت:

در فرآيند ثبت نام الکترونيکي و هم چنين فرآيند اظهارنامه الکترونيکي کد پستي که موديان، به ويژه صاحبان محترم مشاغل، در بخش نشاني محل فعاليت ارائه مي نمايند، بايستي مربوط به محل فعاليت شغلي ايشان بوده و به هيچ وجه کد پستي محل سکونت مودي در اين بخش قابل قبول نمي باشد.

نحوه آگاهي موديان از آخرين وضعيت ثبت نام:

موديان گرامي مي توانند با مراجعه به گزينه “پيگيري سريع وضعيت ثبت نام شماره اقتصادي” در بخش “ثبت نام و صدور شماره اقتصادي”، سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir نسبت به استعلام آخرين وضعيت خود در فرآيند ثبت نام الکترونيکي اقدام نمايند. اين امکان براي واحد هاي پاسخگوئي ادارات کل امور مالياتي نيز پيش بيني گرديده است.

ويرايش اطلاعات مودي داراي مغايرت اطلاعات پيش ثبت نام:

آن دسته از موديان گرامي که اطلاعات پيش ثبت نام ايشان در مرحله اعتبارسنجي پيش ثبت نام داراي مغايرت اعلام مي گردد، جهت رفع مغايرت، بايستي از شماره / شناسه ملي و کد پستي به بخش “ثبت نام و صدور شماره اقتصادي” سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir مراجعه و با استفاده از امکانات قسمت “سامانه پيش ثبت نام شماره اقتصادي” و وارد نمودن، نسبت به اصلاح اطلاعات خود در سامانه اقدام نمايند تا نسبت به اعتبارسنجي مجدد اطلاعات ايشان اقدام به عمل آيد.

ثبت نام الکترونيکي موديان، شرط بهره مندي از مزاياي اظهارنامه الکترونيکي:

انجام ثبت نام الکترونيکي موديان، شرط بهره مندي از خدمات تسليم الکترونيکي و غير حضوري اظهارنامه مي باشد. در اين ارتباط تکاليف موديان حقوقي (شرکت ها) و اشخاص حقيقي (صاحبان واحدهاي کسبي شغلي) به شرح ذيل مي باشد:
– اين دسته از موديان بايستي اطلاعات ثبت نام خود را تکميل و تائيد اعتبارسنجي صورت پذيرفته باشد.

عدم نياز به تحويل نسخه کاغذ اظهارنامه:

بنا بر تصميم سازمان امور مالياتي کشور، موديان محترم مالياتي در سال جاري پس از تکميل و ارسال نهايي اظهارنامه خود به صورت الکترونيکي نيازي به تسليم نسخه کاغذي اظهارنامه به ادارات امور مالياتي نخواهند داشت و اظهارنامه ارسال الکترونيکي نهايي شده، تسليم قانوني شده تلقي مي گردد.

چگونگي بهره مندي از مزاياي پرداخت الکترونيکي (غير حضوري) ماليات:

آن دسته از موديان گرامي که پيش ثبت نام الکترونيکي خود را به انجام رسانيده اند و اطلاعات مرحله پيش ثبت نام ايشان تأييد گرديده است، پس از دريافت پاکت حاوي نام کاربري و رمز عبور ثبت نام مرحله دوم، و با استفاده از نام کاربري و رمز عبور مذکور، مي توانند از مزاياي دريافت قبض و پرداخت اينترنتي ماليات بدون نياز به حضور در ادارات امور مالياتي و يا شعب بانک بهره مند گردند.
براي استفاده از اين خدمات الکترونيک، موديان مي توانند به بخش “پرداخت الکترونيکي ماليات” در سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir مراجعه فرمايند.

منبع خبر :tax.gov.ir

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha