مالیات بر ارزش افزوده مشاوره به اشخاص حقیقی

مالیات بر ارزش افزوده مشاوره به اشخاص حقیقی : باتوجه به استعلام بعمل آمده ، درخصوص شمول مالیات ارزش افزوده به مشاوره اشخاص حقیقی اعلام نظر شد.

مالیات بر ارزش افزوده مشاوره به اشخاص حقیقی

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha