کاهش میزان مالیات ابرازی در ازای افزایش فروش اعلام شده

کاهش میزان مالیات ابرازی در ازای افزایش فروش اعلام شده

دکتر علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه، در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی خاطر نشان کرد: توافق مالیاتی یک شرط ضمن عقد است و مودیان مالیاتی می توانند آن را نپذیرند. وی اضافه کرد: در صورتیکه مودی مالیاتی توافق مالیاتی میان اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور را نپذیرد، سازمان مطابق قانون، اسناد و مدارک وی را مورد رسیدگی قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه بین آمار فروش اعلامی از سوی برخی صاحبان مشاغل با مالیات ابرازی آنها هماهنگی و تناسبی وجود ندارد، اظهار داشت: در بخش مشاغل بند (الف)، فروش با ۱۹ درصد رشد اعلام، اما مالیات ۱۳ درصد پایین تر ابراز شده است.
همچنین در بخش مشاغل بند (ب) ،فروش با ۲۱ درصد رشد و مالیات ابرازی با ۱۶ درصد کاهش اعلام شده است. وی خاطر نشان کرد: فقط در بخش مشاغل بند (ج) فروش با ۱۶ درصد رشد اعلام و مالیات نیز با ۱۴ درصد رشد ابراز شده است.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha