معضل مشاهده سوابق بیمه ای تامین اجتماعی حل شد

ابوالقاسم نوروزبه گزارش افکارنیوز، علی در خصوص سامانه استعلام سوابق کاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: هدف از راه اندازی این سامانه جلوگیری از حضور مستقیم بیمه شدگان است تا در صورت لزوم امکان استعلام سوابق کاری از طریق مجاری الکترونیکی فراهم شود. بر این اساس داشتن کد ملی و  خط تلفن همراه به نام فرد بیمه شده از جمله موارد ضروری برای استفاده از این سامانه است.

وی افزود: اولین اقدام برای استفاده از سامانه استعلام بیمه تامین اجتماعی عضویت، وارد کردن اطلاعات هویتی و دریافت رمز از طریق پیامک تلفن همراه است بنابراین به نام بودن خط‌های تلفنهمراه از اصول اولیه جهت ثبت نام در این سامانه محسوب می‌شود.
رئیس گروه برنامه ریزی شناسایی و نام نویسی سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: امکان ثبت نام برای افرادی که فاقد خط تلفن همراه به نام هستند، امکانپذیر نیست چرا که درج کد ملی و شماره همراه فرد بیمه شده از اصول امنیتی این سامانه محسوب شده و در صورت هر گونه اختلال در این مدارک هویتی از ثبت نام فرد جلوگیری می‌شود.

لازم به ذکر است کسانی که در این مدارک هویتی دچار مشکل هستند با مرجعه حضوری به هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی می توانند نسبت به ثبت این مدارک درسامانه اقدام کنند.

وی درباره مشکلات مربوط به عدم ثبت نام افراد بیمه شده در سامانه عنوان کرد: وجود هر گونه مشکل در ثبت نام افراد به منزله عدم احراز مدارک هویتی فرد تلقی می‌شود. در حالی که اطلاعات هویتی افراد از پایگاه ثبت احوال دریافت شده ، بیمه شدگان با مراجعه حضوری به شعب سازمان تامین اجتماعی باید مشکل مدارک هویتی خود را حل کنند.

نوروزعلی اذعان داشت: بحث احراز هویت فرد بیمه شده از سامانه اقدامی امنیتی محسوب می‌شود که حفاظت از آن در حوزه بیمه  تأمین اجتماعی  بر عهده سازمان است.بنابراین با ثبت اطلاعات و سوابق افراد، به طور سیستماتیک در همه شعب سازمان تامین اجتماعی امکان استعلام سوابق برای افراد فراهم شده است تا در هر نقطه جغرافیایی با  ورود رمز بیمه ای به سامانه  امکان بهره مندی از این خدمت وجود د اشته باشد.
وی تاکید کرد: استفاده از خدمات غیر حضوری و الکترونیکی نیازمند اطلاعات و آشنایی با سیستم‌ و مدیا‌ی الکترونیکی است بنابراین افرادی که فاقد اطلاعات کافی در این زمینه هستند در بهره مندی از سامانه دچار مشکل می شوند. کمک گرفتن از افراد مورد اعتماد در استفاده از سامانه و یا مراجعه حضوری به شعب، روش هایی است که  استعلام سوابق بیمه ای را ممکن می کند.
رئیس گروه برنامه ریزی شناسایی و نام نویسی سازمان تامین اجتماعی در خصوص مزایای استفاده از سامانه استعلام سوابق کاری سازمان تامین اجتماعی گفت: در بسیاری از مراجعات مردمی شاهد عدم آگاهی فرد بیمه شده نسبت به سوابق کاری هستیم. این در حالی است که همه سوابق کاری افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در سامانه موجود و امکان اطلاع افراد از نحوه پرداخت حق بیمه‌ها توسط کا رفرمایان  فراهم شده است.
در بسیاری از شرایط که برخی از کارفرمایان نسبت به قوانین موجود تخطی کرده و در قالب وقفه‌های زمانی از پرداخت حق بیمه کارمندان خود خودداری می‌کنند، فرد بیمه شده نسبت به این امر مطلع و می‌تواند نسبت به احقاق حق قانونی خود اقدام کند.

نوروزعلی افزود: افرادی که در فرآیند کاری خود دچار وقفه‌های کوتاه مدت هستند در صورت وجود مدارک اشتغال و رابطه مزد بگیری، می‌توانند سوابق کاری خود در این مدت زمان وقفه محاسبه کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بیمه شدگانی که به صورت ساعتی مشغول به کار هستند نیز در صورت وقفه در پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان با در دست داشتن مدارک اشتغال، قرارداد کاری، فیش حقوقی و دستمزد و سایر مدارک مربوط به اشتغال خود در این مدت زمان، می‌توانند نسبت به دریافت حق خود به سازمان تامین اجتماعی و شعب مربوطه مراجعه کنند.

منبع :http://www.shahrekhabar.com