خدمات مالی

خدمات مالی کارایان

خدمات مالی کارایان نیک فکر

مدیران ارشد همه سازمان ها از اهمیت نحوه عملکرد حسابداری به خوبی آگاهی دارند و می دانند که در صورت عملکرد نامناسب واحد حسابداری ممکن است عواقب وخیمی شامل حال سازمان آن ها گردد، به همین دلیل عموماً شرکت ها سعی در استفاده از افراد خبره در حوزه مالی می نمایند تا از این طریق خود و سازمان تحت رهبری شان را از خطرات احتمالی (دورن سازمانی مانند تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات نادرست و برون سازمانی مانند قوانین و مقررات موجود در حوزه مالیاتی و امور بیمه) به دور نگه دارند.
با توجه به نیاز شرکت ها به در اختیار داشتن متخصصین حوزه مالی شرکت کارایان نیک فکر اقدام به ارائه خدمات مالی در این حوزه نموده است.

خدمات مالی

برخی از بارز ترین خدمات مالی شرکت کارایان نیک فکر به شرح زیر به استحضار می رسند:

1) پیاده سازی و نظارت بر سیستم های مالی و صنعتی

شامل شناسائی فرآیندها، اولویت ها و رویه های موجود در شرکت کارفرما است، که پس از تائید گزارش شناخت، گزارش پیشنهادی جهت اصلاح و یا اضافه کردن موارد مورد نیاز به اطلاع کارفرما رسیده و پس از توافق درخصوص موارد اعلامی، مرحله اجراء موارد توافق شده آغاز می گردد.

2) انجام و نظارت بر امور جاری حسابداری (مالی و صنعتی)

شرکت کارایان نیک فکر به دو صورت حضوری و مجازی (آنلاین و آفلاین) امکان ارائه خدمت در حوزه خدمات مالی را داراست که با توجه به نیاز مشتری و هماهنگی با ایشان امکان ارائه هریک از موارد فوق و یا ترکیبی از آنها، برای کارفرما میسر است.

3) تهیه صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی

با توجه به وجود موارد و الزامات قانونی از یک سو از منظر حسابداری و اصول و قوانین آن و از دیگر سو از دیدگاه مالیاتی و قوانین و مقررات حاکم بر صورت های مالی و اظهار نامه مالیاتی، و میزان اثر گذاری در نتایج حاصل از آن (مبلغ مالیات قابل پرداخت و ایجاد مشکلات مالیاتی آتی) نقش افراد خبره در تهیه و ارائه صورت های مالی به خوبی قابل مشاهده و در ک است.
بر همین اساس شرکت کارایان نیک فکر از مدیران موفق و با تجریه در این خصوص بهره می گیرد تا از این طریق احتمال بروز مشکلات در آینده را به حداقل خود برساند.

4) مشاوره

شرکت کارایان نیک فکر با توجه به سوابق درخشان خود در شرکت های معتبر، امکان ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مالی، صنعتی و امور مالیاتی را دارد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha