برچسب: ابطال بخشنامه مالیاتی ۶۶/ ۹۳/ ۲۰۰ – ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ با موضوع اینکه تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مالیات بر ارزش افزوده … منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد .

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha