برچسب: بندهای مشروط گزارشات حسابرسی

نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی : ۱- عدم اخذ و ارائه تائیدیه های بدهکاران و بستانکاران - بانکها و غیره ۲- عدم کفایت ذخایر مالیاتی ۳ -فقدان اسناد مالکیت اموال و دارائیها و مشکلات مربوط به آن ۴ -عدم کفایت سایر ذخایر ( کالا . مطالبات و ...) ۵ -فقدان یا عدم رعایت آئین نامه ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha