برچسب: بیمه‌شدگانی که بازخرید می‌شوند بیکاری آن‌ها ارادی است یا غیرارادی؟

پرسش: بیمه‌شدگانی که بازخرید می‌شوند بیکاری آن‌ها ارادی است یا غیرارادی؟ پاسخ:چنانچه بازخرید فرد مزبور با سازش و اختیار طرفین صورت گرفته باشد، غیرارادی محسوب نمی‌شود ولی اگر بازخرید ناشی از اجبار و همراه با تایید واحدهای حل اختلاف کارگر و کارفرما باشد، غیرارادی محسوب می‌شود و مشمول بیمه بیکاری است. پرسش:کارگرانی ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha