برچسب: بیمه

بخشنامه 12 جديد درآمد بخشنامه مزبور نحوه اعمال ماده 40 قانون در مورد اشخاص حقوقي كه فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني آنها نانويس باشد و يا كارفرما از همكاري با سازمان و تكميل و ارائه پرسشنامه خودداري مينمايد كه نحوه اعمال قانون فوق بشرح ذيل ميباشد.... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha