برچسب: جرایم قانونی در قبال عدم پرداخت مالیات بر درآمد حقوق

جرایم قانونی در قبال عدم پرداخت مالیات بر درآمد حقوق هر کارفرما مطابق ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم موظف می باشد نسبت به ارائه ( خلاصه لیست و تغییرات مالیات بر حقوق ) بصورت ماهانه صرفنظر از اینکه حقوق و مزایای پرداختی مشمول مالیات باشد یا نباشد ، اقدام نماید و ... ادامه مطلب
جرایم قانونی در قبال عدم پرداخت مالیات بر درآمد حقوق هر کارفرما مطابق ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم موظف می باشد نسبت به ارائه ( خلاصه لیست و تغییرات مالیات بر حقوق ) بصورت ماهانه صرفنظر از اینکه حقوق و مزایای پرداختی مشمول مالیات باشد یا نباشد ، اقدام نماید و ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha