برچسب: شرط برخورداري از معافيت مالياتي

درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي در سال 1394 و شرط برخورداري از معافيت مالياتي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي خبر داد: شرط برخورداري از معافيت مالياتي، ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي است. معاون ماليات ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha