برچسب: عامل هزینه

دامنه مربوط – بخش ششم درس اول آموزش حسابداری صنعتی مقصود از دامنه مربوط دامنه ای است که در آن محدوده رابطه ای خاص بین هزینه و عامل هزینه بر قرار است. معمولا در یک محدوده زمانی ... ادامه مطلب
هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم - بخش چهارم درس اول آموزش حسابداری صنعتی ردیابی و تخصیص هزینه ها هزینه مستقیم یک موضوع هزینه، هزینه ای است که با موضوع هزینه مرتبط است و با ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha