برچسب: عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم ، یاد آور می گردد: اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha