برچسب: عدم شمول جریمه ۱۶۹ یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط

شماره: ۲۳۰/۶۸۵۵۶/د تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با عنایت به مفاد تبصره (۱) ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ موضوع عدم الزام به ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha