برچسب: قانون مالياتهاي مستقيم

ابطال الزام ارائه فهرست معاملات فصلی به موجب بند 1-5 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف بودند از ... ادامه مطلب
گواهي هاي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم بخشنامه اداري: امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي به قرار اطلاع واصله برخي از ادارات کل امور مالياتي در بعضي از گواهي هاي موضوع ماده 187 ... ادامه مطلب
پرسش و پاسخ ها در حوزه معاملات فصلی - ماده 169

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha