برچسب: مالیات اجاره موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم

در خصوص مالیات اجاره موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ???? برابر تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، مالیات اجاره تا پایان ماه بعد از پرداخت اجاره قابل پرداخت می باشد لذا در مواردی که اجاره به صورت ماهیانه پرداخت نمی شود، الزامی به پرداخت مالیات اجاره ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha