برچسب: نوشته فاقد امضا

نوشته فاقد امضا ،قابليت استناد و ترتيب اثردارد؟ پاسخ اوليه اينست كه نوشته فاقد امضا،مهرويااثرانگشت به دليل فقدان قابليت انتساب ،فاقد هرگونه اعتبار مى باشد ولى درقانون مدنى فرضى خاص وجوددارد كه مندرجات فاقد امضا راهم معتبر وواجداثر تلقى كرده است .مطلب جالب اينكه ندرتاًمواردى مشاهده شده كه محل فعليت يافتن ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha