برچسب: نکاتی درباره مرخصی

نکاتی درباره مرخصی * طبق ماده ۶۴ قانون کار مرخصی بدون احتساب جمعه ۲۶ روز و با احتساب جمعه درسال ۳۰روز میباشد. * طبق ماده ۶۶ قانون کار ۹ روز از مرخصی قابل ذخیره میباشد. * چنانچه کارفرما ۹ روز را ذخیره نگیرد میبایست مبلغ آن را پرداخت کند. * پرداخت بیش از ۹روز ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha