برچسب: هزینه های متغیر

رابطه انواع هزینه ها - بخش هفتم درس اول آموزش حسابداری صنعتی تا کنون دو نوع طبقه بندی هزینه ها تشریح شده است: هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم و هزینه های ثابت و هزینه های ... ادامه مطلب
الگوی رفتار هزینه : هزینه های ثابت و متغیر – بخش پنجم درس اول آموزش حسابداری صنعتی دو الگوی اصلی رفتار هزینه تشریح می شود که در بسیاری از سیستم های حسابداری وجود دارد هزینه های متغیر ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha