برچسب: چگونگی محاسبه‌ی مستمری‌ها در سال ۹۷

چگونگی محاسبه‌ی مستمری‌ها در سال ۹۷ بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha