برچسب: ۳ میلیون تومان

پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۳ میلیون تومان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی ماهانه حقوق بگیران از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان خبر داد. کریمی ، با بیان اینکه با توجه به تورم موجود منصفانه این است تا افرادی که تا ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha