برچسب: 200 نکته کلیدی و مهم حسابرسی

200 نکته کلیدی و مهم حسابرسی - بخش دوم 101. کنترل های داخلی به دو دسته مالی و عملیاتی تقسیم می شود. 102. کنترل های پایه، کنترل هایی هستند که جهت حصول اطمینان از ثبت صحیح و ... ادامه مطلب
200 نکته کلیدی و مهم حسابرسی - بخش اول 1. مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد. 2. بیان حدود رسیدگی، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است. 3. اعتقاد به درستکاری ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha