خدمات نرم افزاری

خدمات نرم افزاری

با توجه به سابقه بیست ساله در حوزه نرم افزار و با بهره گیری از پرسنل خبره در حوزه های تحلیل و پیاده سازی نرم افراز، امکان ارائه خدمت در دو حوزه تهیه و ارائه نرم افزار با توجه به نیازهای مشتری (نرم افزارهای سفارشی) و ارائه محصولات آماده به مشتریان توسط این شرکت میسر است.

خدمات مالی

خدمات مالی

خدمات مالی قابل عرضه شامل: انجام کلیه امور مربوط به حسابداری در حوزه های مالی و صنعتی، تهیه صورت های مالی، اظهار نامه مالیاتی و انجام امور مشاوره در حوزه های مالی، صنعتی و مالیاتی و طراحی و راه اندازی فرآیندهای حسابداری در موسسات و شرکت ها است.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha