بخشنامه سازمان حسابرسی در مورد نحوه انعکاس مالیات قطعی شده سال های قبل در صورت‌های مالی شرکت‌ها

بخشنامه سازمان حسابرسی در مورد نحوه انعکاس مالیات قطعی شده سال های قبل در صورت‌های مالی شرکت‌ها
مدیر عامل و رئیس کل عامل سازمان حسابرسی بخشنامه شماره ۹۶۲۲۹۷۶ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ را خطاب به کلیه مدیران شرکتهای حسابرسی به شرح زیر اعلام نموده است:
به منظور یکسان سازی نحوه انعکاس مالیات قطعی شده سال های قبل واحدهای مورد رسیدگی که مطالب مرتبط با موضوع مالیات (از جمله برآورد مالیات پرداختی) در بخش “تأکید بر مطلب خاص” در گزارش سال های قبل درج شده، ضرورت دارد هرگونه تغییر نسبت به برآوردهای انجام شده قبلی، به عنوان “تغییر در برآورد حسابداری” تلقی شده و طبق استاندارد حسابداری ۶ با عنوان “گزارش عملکرد مالی” شناسایی شود.
چگونگی انعکاس آثار ناشی از مطالب فوق در سرفصل مالیات بر درآمد مندرج در صورت سود و زیان تلفیقی گروه و شرکت اصلی و نیز سود و زیان جداگانه شرکت نمونه، که طی بخشنامه شماره ۹۴۲۸۶۱۷ مورخ ۲۲/۱۲/۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شده، به شرح پیوست می باشد.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha