تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با عنوان «تسعیر ارز»

تجديدنظر در استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان تسعير ارز - آثار تغییر در نرخ ارز

استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان «تسعیر ارز» مورد تجدید نظر قرار گرفت و در مرداد ماه سال جاری به تایید مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسیده است.
عمده تغییر انجام شده در استاندارد حسابداری شماره 16، امکان احتساب تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی های مرتبط (با توجه به شرایط پیش بینی شده در استاندارد مزبور) می باشد.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha