بخشنامه مالیاتی مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۶ در خصوص نحوه اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha