تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم

تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ از اول تیر ۱۳۹۹ خواهد بود و برای ۳ ماه اول سال ۹۹ ، از ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۸ استفاده خواهد شد.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha