جدول مقایسه قانون مالیات های مستقیم جدید با قدیم

جدول مقایسه قانون مالیات های مستقیم جدید با قدیم

جدول مقایسه ای مالیات های مستقیم مصوب 1366 با قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31

جدول مقایسه ای « قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و
اصلاحیه های بعدی آن » با « قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 »

شامل موارد:

  • اشخاص غیر مشمول
  • مالیات بر ارث
  • مالیات بر درآمد مشاغل
  • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
  • درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران
  • مواد افسوده به قانون مالیات های مستقیم طی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha