سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها

با توجه به بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ؛

◾️سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد ، با رعایت شرایط ماده ۱۴۷ ق.م.م ، بعنوان هزینه در حساب مالیاتی مودیان قابل قبول می باشد.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha