دو تغییر جدید ایجاد شده در سامانه مالیات حقوق :

دو تغییر جدید ایجاد شده در سامانه مالیات حقوق :

۱- اضافه شدن عنوان “تبصره ماده ۸۶” هنگام ایجاد لیست جدید برای لیستهای مذکور.

۲- در صورت ارسال لیست اصلاحی برای هر ماه ، کلیه لیستهای ارسالی قبلی برای آن ماه حذف میشه.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha