حسابداری انبار

نرم افزار انبار و حسابداری انبار

موجودي‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌اي‌ از دارايي هاي‌ بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و تداوم فعالیت بسیاری از واحدهاي‌ تجاري مرتبط با موجودی مواد و کالا می باشد به همین دلیل، ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا، اثر با اهميتي‌ در تعيين‌ و ارائه‌ وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ دارد.

برخی از فرآیندها و مکانیسم هایی که در این راستا، با اهمیت می باشند به شرح زیر بیان می گردند:

 • تعریف واحدهاي اصلی و فرعي براي هر كالا و قابليت انجام.
 • كليه عمليات به وسيله واحدهاي فرعي كالا.
 • تعريف كالاي مشابه براي هريك از اقلام انبار.
 • تعريف اجزاي كالا و فراهم آوردن تسهيلات ورود اطلاعات براي مصارف با استفاده از اجزاي كالا.
 • صدور اسناد صادره و وارده كالاهاي اماني، كنترل موجودي.
 • كالاهاي اماني و صدور اسناد حسابداري مربوط به آن ها.
 • کنترل و صدور اسناد عمليات انتقال كالا بين انبارها.
 • صدور سند حمل (بارنامه) براي تمامي اسناد خريد، اماني و فروش.
 • کنترل و صدور اسناد عمليات دريافت و ارسال كالاهاي اماني، امكان كنترل كالاهاي اماني ما نزد ديگران و ديگران نزد ما.
 • استفاده از روش‌هاي قيمت‌گذاري ميانگين، ميانگين موزون لحظه‌اي و FIFO در حسابداري انبار.
 • قيمت‌گذاري محصولات و نيمه‌ساخته‌ها در طول دوره با استفاده از نرخ استاندارد.
 • قيمت‌گذاري محصولات و نيمه‌ساخته‌ها در پايان دوره با استفاده از نرخ واقعي.
 • صدور اسناد وارد شده و صادر شده بر مبناي مجوزهاي ثبت شده در حوزه هائی همچون تداركات، فروش و برنامه ريزي توليد.
 • برقراري كنترل‌هاي لازم بر روي موجودي و دسترسي لحظه‌اي به كاردكس و ميزان موجودي در هر انبار و یا کل شرکت.
 • صدور اسناد حسابداري خريد، مصرف و ساير اسناد وارد شده و صادر شده و ثبت آن ها در سيستم حسابداري.
 • اصلاح ريالي اسناد پس از قطعي ‌شدن و صدور سند تعديلات مجدد.
 • عمليات انبارگرداني و تنظيم عمليات بر اساس نياز و صدور سند كسورات و اضافات انبار گرداني.
 • صدور تگ‌هاي انبارگرداني بر اساس نحوه اجراي عمليات از قبيل صدور تگ سفيد و صدور تگ كالاهاي جديد.
 • انتقال اطلاعات حساب‌ها به عمليات پايان سال مالي شامل انتقال اطلاعات ريالي، مقداري و اسناد مربوط به انحراف نرخ‌هاي اقلام موجود.
 • صدور اسناد عطف به اطلاعات اسناد سال گذشته
 • استفاده از اطلاعات نرخ واقعي محصولات و نیمه ساخته ها برای صدور سند حسابداری در حوزه بهاي تمام شده.
 • استفاده از اطلاعات نرخ استاندارد كالاها برای برآورد های مورد نیاز در حوزه بودجه.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha