نرم افزار استاندارد زمان ساخت تولید

سیستم زمان ساخت استاندارد وظیفه دارد با دریافت اطلاعات، دستمزد و سربار قطعات و محصولات را محاسبه کرده و گزارشات لازم را ارائه نماید.

از آن جائی که این سیستم در بازار مشابه ندارد، به همین خاطر توضیحات بیشتری در مورد عملکرد آن داده می شود:

  • این سیستم از اطلاعات تعدادی یا مقداری تولیدات موجود در سیستم پارت لیست استفاده می کند و اطلاعات زمان ساخت تولیدات را به صورت پایه ای (اجزاء ریز) از مهندسی صنایع دریافت و ضبط می کند. این اطلاعات به تفکیک زمان های نفر و ماشین و زمان های انتظار بین آن ها می باشد.
  • ضمنا اطلاعات کارکرد واقعی کارکنان از سیستم حقوق و دستمزد فراخوان می شود.
  • با داشتن این اطلاعات راندمان کارکرد هر مرکز تولید محاسبه می گردد، و از این طریق میزان جابجائی نیروی تولیدی بین مراکز و حتی ظرفیت جذب نشده آن ها محاسبه شده و در سیستم تسهیم مورد استفاده قرار می گیرد.
  • اطلاعات نرخ هزینه یک ساعت کار هر مرکز برای نفر و ماشین از سیستم تسهیم فراخوان می شود.
  • با استفاده از اطلاعات فوق، قیمت تمام شده دستمزد و سربار تولیدات و موجودی ها و در جریان ساخت محاسبه می شود.
  • محاسبه قیمت تمام شده این بخش با استفاده از زمان و نرخ نفر ساعت و زمان و نرخ ماشین انجام می گردد.
  • در این سیستم می توان هزینه هائی که مختص یک قطعه یا محصول می باشد را به آن ها تخصیص داد. (برای مثال هزینه استهلاک قالب مربوط به آن قطعه به قیمت آن قطعه).
  • در این سیستم ها نرخ میانگین مربوط به مواد اولیه و همچنین دستمزد و سربار قطعات و محصولات به طور جدا از هم در سیستم انبار نگهداری می شود و ارزش آن ها برحسب موجودی به سال بعد منتقل می شود. در نتیجه نیازی به داشتن انبار کالای نیمه ساخته نبوده و می توان مواد اولیه و قطعات را در یک انبار نگهداری کرده و تراز ارزش موجودی های هر انبار را برای هر دو مورد از سیستم دریافت نمود.
  • نکته بسیار جالب این سیستم در محاسبه راندمان کارکرد مرکز تولید است که از این طریق می توان ظرفیت استفاده نشده کارخانه را محاسبه نمود که در این باره در مبحث تسهیم بیشتر توضیح داده خواهد شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما